CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Wycieczka dydaktyczna

Dnia 12.01.2018r. odbyła się wycieczka dydaktyczna do SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM STOMATOLOGICZNEGO ALL – DENT mieszczącego się przy ul. Legionowej w Białymstoku. Młodzież I roku kierunku kształ. Higienistka stomatologiczna miała możliwość:

  • Poznania podstawowej konstrukcji różnych aparatów rtg;
  • Przećwiczenia przygotowania pacjentów do wykonywania zdjęć punktowych, panoramicznych, cefalometrycznych i tomografii stożkowej;
  • Zapoznania się z systemem zdjęć cyfrowych;
  • Podstawowej analizy zdjęć rtg
  • Zapoznania się z archiwizacją dokumentacji rtg oraz możliwością elektronicznego przesyłania zdjęć do gabinetu stomatologicznego.

Dziękujemy mgr Iwonie Adamiuk za wsparcie dydaktyczne oraz za zainteresowanie zawodem technika elektroradiologa.

Organizator wycieczki mgr Ewa Kozłowska

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92