V Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli

15.03.2017r. w Publicznym Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku odbyła się V Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli na temat: "Kształcenie pozytywnych postaw wobec własnego ciała i zdrowia wśród dzieci i młodzieży podczas lekcji wychowania fizycznego." W konferencji wzięli udział nauczyciele naszej Szkoły: Ćwiczenia korekcyjne - kształcenie prawidłowej postawy ciała podczas lekcji wychowania fizycznego. – wykład mgr rehabilitacji Ewa Rakowicz; Dieta - kształcenie nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. - wykład mgr Joanna Kondratowicz; Skutki używania środków dopingujących przez dzieci i młodzież podczas kształcenia umiejętności ruchowych. - dr Tomasz Domaniewski; Ćwiczenia z przyborami kształtujące prawidłową postawę ciała – pokaz ćwiczeń praktyczny mgr rehabilitacji Krzysztof Cis.

Organizatorem konferencji byli:   Dyrektor Publicznego Gimnazjum  nr  15 mgr Jacek Pronobis, mgr Justyna Drągowska nauczyciel wychowania fizycznego, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

 

Lekcja profilaktyczna

13 marca 2017 roku odbyła się lekcja profilaktyczna w Przedszkolu Samorządowym Nr 76 w Białymstoku. Zajęcia prowadziły uczennice pierwszego roku higienistki stomatologicznej pod kierunkiem nauczyciela mgr Ewy Kozłowskiej.

Lekcja profilaktyczna pod kierunkiem mgr Ewy Kozłowskiej

20 lutego 2017 roku odbyła się lekcja profilaktyczna w Przedszkolu Samorządowym Nr 52 w Białymstoku. Zajęcia prowadziły uczennice pierwszego roku higienistki stomatologicznej pod kierunkiem nauczyciela mgr Ewy Kozłowskiej.

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92