CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informuję, że

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku, 15 – 027 Białystok ul. Ogrodowa 23;
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Mirosław Krajewski tel.504 122 816, mail mirkraj@wp.pl:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i innowacyjnego;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom zgodnie z ww. celem w szczególności CKE w Warszawie, OKE w Łomży oraz za Państwa zgodą instytucjom wskazanym w realizowanych przez szkołę projektach UE;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana danych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej – do wglądu w sekretariacie szkoły;
 11. Zgodnie z odrębnymi przepisami odmawia się Pani/Pan prawa do zapomnienia.

Białystok, 3 września 2018 r

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92