CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Technik elektroradiolog

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG 321103

TRYB: DZIENNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2,5 ROKU (5 SEMESTRÓW)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapii.
W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Ciągły rozwój techniki, medycyny, a przede wszystkim zastosowanie zjawisk fizycznych do diagnozowania ciała ludzkiego czyni ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy zarówno lokalnym jak i ogólnokrajowym, dając szeroki wachlarz możliwości i elastyczności zatrudnienia

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
 • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia EKG, elektroencefalografia EEG – badanie mózgu, elektromiografia EMG – badanie mięśni i nerwów, audiometria – badanie słuchu, spirometria – badanie wydolności oddechowej)
 • wykonywanie radioterapii - naświetlanie promieniami jonizującymi zmian nowotworowych.
 • obsługa aparatury elektromedycznej,
 • prowadzenia dokumentacji badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych
 • dobierania odpowiednich metod i technik do wykonania badania rentgenowskiego
 • współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce
 • troska o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych

PERSPEKTYWY ZTRUDNIENIA:

 • Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w:
 • pracowni rentgenowskiej (rentgenografii, rentgenoskopii)
 • pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 • pracowni ultrasonografii
 • pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej (i w pracowniach stomatologicznych przy wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii)
 • pracowni mammografii (i w mammobusach)
 • pracowni radiologii naczyniowej
 • pracowni radiologii interwencyjnej
 • pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki radioizotopowej)
 • pracowni hemodynamiki
 • pracowni densytometrii
 • pracowni elektrokardiografii EKG, prób wysiłkowych
 • pracowni elektroencefalografii EEG
 • pracowni elektromiografii EMG
 • pracowni audiometrii
 • pracowni spirometrii
 • zakładach radioterapii
 • na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Zarys psychologii z elementami etyki
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Ochrona radiologiczna
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język angielski w ochronie zdrowia
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Program nauczania przewiduje wykłady i ćwiczenia z przedmiotów zawodowych, ogólnomedycznych oraz praktyczną naukę zawodu. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły, przychodniach i szpitalach na terenie Białegostoku.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92