CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Technik dentystyczny

TECHNIK DENTYSTYCZNY 321402
TRYB DZIENNY

CZAS TRWANIA NAUKI:2,5 ROKU (5 SEMESTRÓW)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci uzyskują dyplom z tytułem Technika dentystycznego uprawniającego do wykonywania zawodu Technika dentystycznego na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz certyfikat uprawniający do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Mogą założyć własną pracownię protetyczną lub zatrudnić się w dowolnej pracowni techniki dentystycznej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • Technik dentystyczny współpracując z lekarzem dentystą wykonuje protezy stomatologiczne , aparaty ortodontyczne, epitezy twarzy.
 • Uczeń poznaje budowę , fizjologię i patologię narządu żucia
 • Zdobywa wiadomości i umiejętności pozwalające na właściwe wykorzystywanie materiałów stosowanych w uzupełnieniach protetycznych
 • Poznaje budowę zębów i modeluje je z wykorzystaniem różnych materiałów zdobywając umiejętności do wykonywania prac protetycznych i ortodontycznych
 • Zdobywa wiadomości i umiejętności pozwalające na wykonywanie protez akrylowych, szkieletowych, koron i mostów, różnego rodzaju szyn oraz protez twarzy w oparciu o najnowsze technologie
 • Poznaje zasady działania, konstrukcji i wykonywania aparatów ortodontycznych ruchomych i stałych
 • Uczy się zasad współpracy w zespole stomatologicznym, komunikacji z pacjentem i współpracownikami oraz zgłębia zasady etyki zawodowej.
 • Poznaje zasady funkcjonowania na rynku pracy, akty prawne pozwalające na założenie i prowadzenie własnej firmy.
 • Poznaje podstawowy działania programów komputerowych wykorzystywanych w czynnościach administracyjnych, sprawozdawczych oraz w diagnostyce i leczeniu.
 • Zapoznaje się z podstawami udzielania pierwszej pomocy i stosowaniem ich w praktyce ( ćwiczenia na fantomach).
 • Uczy się specjalistycznego języka zawodowego dającego możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • Poznanie języka migowego umożliwia kontakt z pacjentami głuchoniemymi.
 • Umożliwia poznanie zasad i wykonywanie na zajęciach uzupełnień protetycznych, szyn relaksacyjnych, wybielających, obturatorów, protez twarzy oraz innych uzupełnień protetycznych.
 • Umożliwia poznanie zasad i wykonywanie na zajęciach aparatów ortodontycznych różnego typu.
 • W ramach zajęć uczniowie wykonują uzupełnienia protetyczne pacjentom.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii
 • Materiały i technologie w technice dentystycznej
 • Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • Technika dentystyczna
 • Ortodoncja
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Informatyka
 • Promocja zdrowia i pierwsza pomoc
 • Język angielski w technice dentystycznej
 • Język migowy
 • Wykonawstwo prac protetycznych
 • Wykonawstwo prac ortodontycznych
 • Wykonawstwo wyrobów medycznych

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92