Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Kadra pedagogiczna

Grazyna Wiktoria Citko

mgr Grażyna Wiktoria Citko

dyrektor

 

Bozena Arcimienko

mgr Bożena Arcimienko

wicedyrektor  

kierownik szkolenia praktycznego na kierunku technik elektroradiolog

zespół przedmiotowy kierunku technik elektroradiolog:

mgr Renata Paruk; Ewa Gruszka; mgr Krzysztof Matuk; Adam Hryniewski; Magdalena Nizioł; mgr Jarosław Barszczewski; dr n med. Mariusz Klimiuk;; mgr Iwona Adamiuk; Wiesław Nalewajko; mgr Joanna Bożena Bazan-Krepska; dr Tadeusz Makarowski; lek. med. Katarzyna Porębska; tech. Supronowicz Paulina; lek. med. Marta Trypuć, mgr Julia Birycka, dr n med. Bożena Kożuszko

 

Ewa Czyzewskadr Ewa Czyżewska

kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy

zespół przedmiotowy kierunku technik farmaceutyczny:

mgr Elżbieta Tomaszuk; mgr Beata Malesza; mgr Agata Teterycz; mgr Dorota Błaszko; dr Tomasz Domaniewski; mgr Irena Boguska; mgr Taisja Turowska; dr n. farm. Elżbieta Rutkowska; mgr Sławomir Prokopiuk; dr Michał Wierzbicki; mgr Marta Bazylewicz, mgr Monika Jaworska, mgr Mariola Jankiewicz

zespół przedmiotowy kierunku opiekun medyczny:

mgr Maria Filimoniuk; mgr Jolanta Duda, mgr Dominika Kosowicz, mgr Grażyna Janiszewska,

zespół przedmiotowy kierunku technik usług kosmetycznych:

mgr Agata Jaszczuk, mgr Beata Mielech, mgr Tamara Pereświet-Sołtan, mgr Adam Klimowicz, mgr Anna Kartowicz, mgr Barbara Sosnowska

zespół przedmiotowy kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

mgr Seweryn Prokopiuk, mgr Piotr Ezman, mgr Tadeusz Olszowski, dr Radosław Galicki

Jolanta Kaminskalek. stom. Jolanta Kamińska

kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna

zespół przedmiotowy kierunku technik dentystyczny:

inż. Jerzy Szczurko; mgr Katarzyna Jankowska; mgr Maria Polaków; mgr Joanna Jurczenia; lic. Agnieszka Dworakowska; lic. Sasinowska Edyta, mgr Agnieszka Maleszkiewicz; mgr Andrzej Jankowski; mgr Artur Sacharczuk

zespół przedmiotowy kierunków asystentka i higienistka stomatologiczna:

mgr Ewa Kozłowska; lek. stom. Małgorzata Kołcio; lek. stom. Halina Stankiewicz; lek. stom. Barbara Sulima; lek. stom. Elżbieta Barbara Kurzyna-Sołowiej; lek. stom. Edyta Bielecka-Mońko; lek. stom. Magdalena Kalinowska; Mirosława Głowacka; lek. stom. Agnieszka Nikołajuk-Kopańko, mgr Anna Krakowska, lek. med. Anna Krysińska, lek. stom. Urszula Kawałko, lek. stom. Krystyna Dobrzyńska

Joanna Kondratowicz 

mgr Joanna Kondratowicz

kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy, protyk słuchu

zespół przedmiotowy kierunku protetyk słuchu:

Dagna Swinarska; lic. Przemysław Ryszard Ryćko; mgr Sylwia Nalewajko, mgr Małgorzata Mikołajewska, mgr Joanna Jurczenia, mgr Krzysztof Cis, lek. med. Waldemar Kwieciński

zespół przedmiotowy kierunku technik masażysta:

mgr Anna Czykwin-Perkowska; mgr Edyta Szczęsna; mgr Małgorzata Busłowicz; mgr Piotr Bitdorf; mgr Zdzisław Rudziński; mgr Katarzyna Samusik; mgr Marcin Piotr Przegaliński; mgr Ewa Renata Rakowicz; Anna Jolanta Kożuszko; mgr Anna Roczniak; mgr Marek Bohdziel; lic. Marietta Ołowska; mgr Wojciech Łotowski, mgr Urszula Leszczuk, mgr Bartosz Czaczkowski, mgr Krzysztof Winnicki, dr Agnieszka Mikucka-Niczyporuk, mgr Agnieszka Mierzejewska, mgr Mirosław Leszczyński, mgr Michał Cylwik, mgr Katarzyna Klebus-Micewicz

zespół przedmiotowy kierunku terapeuta zajęciowy:

mgr Aneta Gontarczuk; mgr Sylwia Tokajuk; mgr Monika Horbacewicz; mgr Ewa Mierzejewska, mgr Marta Popławska, mgr Daria Ostrowska, mgr Marta Kirylenko, mgr Józef Czaczkowski

 turowska

mgr Halina Turowska

kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej

zespół przedmiotowy kierunku opiekunka dziecięca:

mgr Małgorzata Tymińska, mgr Edyta Malinowska, mgr Alina Parfieniuk, mgr Bogumiła Kuklik

zespół przedmiotowy kierunku asystent osoby niepełnosprawnej:

mgr Tomasz Lulkiewicz, mgr Anna Otapowicz, mgr Grażyna Wasilewska, mgr Wojciech Romatowski

 

Biblioteka:

mgr Renata Bożena Kobać, mgr Małgorzata Joanna Dąbrowska, mgr Burzyńska Barbara, mgr Aleksiejczuk Julita

Internat:

mgr Kijak Alicja, mgr Bąbczyńska Jolanta, mgr Gordon Agata, mgr Jarczewska Małgorzata, mgr Kantor Ewa, mgr Oblacewicz Marta, mgr Pruszyńska Katarzyna, mgr Stępnicka Karolina

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92