CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2018/2019

Uwaga!

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa od 28 maja 2018r

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór na 90 miejsc w internacie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczennice Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wymagane dokumenty:

Kontakt:

Internat Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
ul. Ogrodowa 23
15- 027 Białystok

tel.: internat (85) 749 90 73,
centrala (85) 749 90 70
e-mail: internat@vp.pl

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92