Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2016/2017

Lista osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2016/2017 zostanie wywieszona 7 lipca 2016 roku na terenie szkoły przy ul. Ogrodowej 23.

Uwaga! Do 31 lipca 2016 roku wymagane jest obowiązkowe potwierdzenie decyzji o zamieszkaniu w internacie. Brak tego oświadczenia jest równoznaczny ze skreśleniem z listy osób przyjętych do internatu.

Kontakt: tel. (85) 74 99 060 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Lista uzupełniająca zostanie wywieszona 10 sierpnia 2016 roku.

 


Uwaga! Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczennice Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, następnie osoby kontynuujące naukę. W przypadku niewykorzystanych miejsc w internacie dokumenty mogą składać uczennice innych szkół ponadgimnazjalnych z miasta Białegostoku oraz studentki.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy nabór na 107 miejsc w internacie.

Rekrutacja trwa od 4 maja do 10 sierpnia 2016 roku. Zapraszamy serdecznie!

Wymagane dokumenty:

  1. podanie – osoby pełnoletnie
  2. podanie – osoby niepełnoletnie
  3. kryteria – osoby pełnoletnie
  4. kryteria – osoby niepełnoletnie
  5. oświadczenie

Kontakt:

Internat SP Nr 1 Ochrony Zdrowia
ul. Ogrodowa 23
15- 027 Białystok

tel.: internat (85) 749 90 73,
centrala (85) 749 90 70
e-mail: internat@vp.pl

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92