CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Historia szkoły

Na wniosek kierownika Zakładu Chemii Ogólnej dra med. Juliusza Popowicza, decyzją Ministerstwa Zdrowia od września 1956 roku powstała Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych przy Akademii Medycznej w Białymstoku.

Zadaniem szkoły było przygotowanie średniego personelu medycznego, laborantów analitycznych, na potrzeby województwa białostockiego i olsztyńskiego. W czerwcu 1958 roku 50 pierwszych absolwentów ukończyło szkołę uzyskując dyplom laboranta medycznego.

Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w czerwcu 1962 roku utworzono wydział fizjoterapii.

 • Od roku szkolnego 1964/65 za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego.
 • Od września 1975 roku za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w szkole w zawodzie instruktor higieny.
 • We wrześniu 1975 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej utworzono kierunek kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog.
 • Od września 1977 roku za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie pracownik socjalny.
 • Od roku szkolnego 1989/90 za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik dentystyczny.
 • Od września 1998 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaakceptowało kształcenie w zawodzie dietetyk.

 

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego uruchomiono kształcenie:

 • od roku szkolnego 2004/05 w zawodzie technik masażysta
 • od roku szkolnego 2005/06 w zawodzie ortoptystka i w zawodzie asystentka stomatologiczna
 • od roku szkolnego 2006/07 w zawodzie protetyk słuchu.
 • od roku szkolnego 2009/10 w zawodzie terapeuta zajęciowy
 • od roku szkolnego 2010/11 w zawodzie higienistka stomatologiczna
 • od roku szkolnego 2015/16 w zawodach: opiekunka dziecięca, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun w domu pomocy społecznej, technik usług kosmetycznych, Asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa.

 

W latach 1956 – 1960 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych, dyrektor dr med. Juliusz Popowicz.

W latach 1962 – 1964 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych, dyrektor doc. dr Roman Kordecki.

W latach 1964 – 1990 Medyczne Studium Zawodowe, dyrektor mgr Halina Gościk.

W latach 1991- 2002 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1, dyrektor mgr Barbara Szałaj.

W latach 2003 - 2008 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 a od 1 września 2006 roku Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia, dyrektor mgr Tamara Dziermańska.

Od września 2008 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia, dyrektor mgr Grażyna Citko

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92