CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

O projekcie

absolwent

Projekt „Absolwent z Fachem” realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018-30.09.2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowania do uwarunkowań otoczenia społeczno-gospodarczego Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku poprzez objęcie 365 uczniów/słuchaczy oraz 37 nauczycieli placówki Kompleksowym Programem Rozwojowym w okresie do 30.09.2020r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. dotyczące uczniów:
  1. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych (językowych, komputerowych, przyrodniczych) związanych bezpośrednio z zawodem,
   w którym się kształcą,
  2. Realizacja staży zawodowych dla 80 uczniów/słuchaczy SP1OZ w zawodach objętych wsparciem,
  3. Realizacja warsztatów i szkoleń zawodowych podnoszących umiejętności zawodowe uczniów/słuchaczy SP1OZ w klasach objętych wsparciem.
  4. Realizacja dodatkowych, specjalistycznych, certyfikowanych kursów zawodowych dla uczniów/słuchaczy SP1OZ w klasach objętych wsparciem,
  5. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz uczniów/słuchaczy SP1OZ kształcących się w zawodach objętych wsparciem,
 2. dotyczące nauczycieli:
  1. Realizacja Kompleksowego Programu Wspomagania Kadry Dydaktycznej SP1OZ, kształcących w zawodach objętych wsparciem.

Udział w projekcie to szansa na zdobycie dodatkowego doświadczenia, cenionych przez pracodawców kompetencji i umiejętności. Organizowane będą staże zawodowe, zajęcia dodatkowe, certyfikowane kursy i szkolenia oraz przeprowadzone zostanie doradztwo zawodowe dla uczniów. Ponadto szkoła zostanie wyposażona w nową pracownię masażu, pracownię kosmetyczną, pracownię pierwszej pomocy oraz wyposażenie TIK.

Nauczyciele biorący udział w projekcie będą mieli okazję wziąć udział w kursach, szkoleniach i warsztatach oraz wizytach studyjnych u przedsiębiorców.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz regulaminy rekrutacji:

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92