CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Absolwent z Fachem

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

absolwent

OŚ PRIORYTETOWA III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Beneficjent: Województwo Podlaskie

Realizator: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wartość projektu: 1 037 023,75 zł

Dofinansowanie: 984 215,75 zł (991470,19 zł – Europejski Fundusz Społeczny, 102 745,56 zł – Budżet Państwa)

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.09.2020

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92