CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Kierunki kształcenia

Opiekunka dziecięca

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

TRYB: DZIENNY I WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.10 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka,
 • podstaw języka migowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • żłobki,
 • przedszkola,
 • domy małego dziecka,
 • kluby dziecięce,
 • sanatoria,
 • dziecięce oddziały szpitalne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • środowisko domowe dziecka,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • wychowanie fizyczne,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
 • język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka,
 • pielęgnowanie i wychowanie dziecka,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,
 • język migowy.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Technik BHP

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY325509

TRYB: WIECZOROWY I ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oceniania stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy. Przygotowuje propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr. Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • przeprowadza kontrolę w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp
 • sporządza okresowe analizy warunków bhp
 • ustala okoliczności, przyczyny i skutki wypadków przy pracy
 • doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • prowadzi działalność edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • urzędy dozoru technicznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Urzędy Dozoru Technicznego
 • własna firma zajmująca się doradztwem BHP,
 • specjalista ds. BHP w przedsiębiorstwach,
 • firmy organizujące  szkolenia z zakresu BHP.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język angielski w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka zawodowa

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Technik usług kosmetycznych

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207

TRYB DZIENNY I WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Na kierunku Technik usług kosmetycznych szkolenie obejmuje dwie kwalifikacje:

A.61. „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy”

A.62. „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp”

Technik usług kosmetycznych to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała, przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą, dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki oraz aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów, a także przygotowuje się do komunikacji interpersonalnej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • salony i gabinety kosmetyczne
 • gabinety odnowy biologicznej
 • firmy kosmetyczne
 • fitness kluby
 • doradca ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach
 • własna działalność z zakresu świadczenia usług kosmetycznych

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • diagnozuje skórę i jej przydatki, odróżnia skórę zdrową od chorobowo zmienionej
 • ustala rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
 • wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała zgodnie z etyką zawodową
 • wykonuje farbowanie brwi i rzęs, koryguje kształt brwi
 • wykonuje masaż twarzy, szyi i dekoltu
 • wykonuje manicure
 • wykonuje pedicure
 • przeprowadza zabiegi usuwania nadmiernego owłosienia
 • ocenia jakość wykonanego zabiegu
 • udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej
 • analizuje składniki preparatów i ich działanie na skórę
 • udziela porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych
 • udziela wskazówek na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, dopasowania formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków
 • organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Język angielski w kosmetyce
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to kwalifikowany średni personel medyczny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych, prywatne gabinety stomatologiczne i kosmetyczne.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • Poznają zasady funkcjonowania na rynku pracy, akty prawne, które pozwalają na założenie i prowadzenie własnej firmy.
 • Uczy się zasad współpracy w zespole, zgłębia zasady etyki zawodowej.
 • Uczy się specjalistycznego języka zawodowego dającego możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • Uczy się praktycznie zasad i technik mycia dezynfekcji i sterylizacji podczas zajęć w pracowni szkolnej.
 • Uczy się praktycznie zasad, technik procesu dekontaminacji medycznej i jej kontroli podczas zajęć w pracowni szkolnej i w placówce medycznej.
 • Poznaje podstawowy działania programów komputerowych wykorzystywanych w procesie sterylizacji, dekontaminacji oraz czynnościach administracyjnych, sprawozdawczych.
 • Zapoznaje się z podstawami udzielania pierwszej pomocy i stosowaniem ich w praktyce ( ćwiczenia na fantomach).
 • W ostatnim semestrze odbywa praktykę zawodową w placówkach medycznych.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • Zarys anatomii, fizjologii patofizjologii
 • Podstawy mikrobiologii
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Technologia mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Technologia dekontaminacji medycznej
 • Informatyka
 • Promocja zdrowia i pierwsza pomoc
 • Praktyka zawodowa w II semestrze 160 godzin

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Opiekunka środowiskowa

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Jeśli masz dobry kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia, niesamodzielnymi i chciałabyś pomagać, opiekować się nimi w sposób profesjonalny, zapisz się do naszej Szkoły na kierunek OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA.

Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Opiekunka środowiskowa pomaga osobom podopiecznym w codziennych czynnościach życiowych, doradza w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych osoby podopiecznej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • pomaganie samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych,
 • kontakty z instytucjami w celu rozwiązywania różnych problemów podopiecznego,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • podstawy języka migowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy pomocy społecznej,
 • domy samotnych matek,
 • schroniska,
 • kluby samopomocy,
 • indywidualna opieka nad osobami potrzebującymi pomocy,
 • praktyka prywatna,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy psychologii,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • język migowy,
 • język angielski w pomocy społecznej,
 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • trening umiejętności społecznych,
 • praktyka zawodowa.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Opiekun w DPS

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.6 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Jeśli bez problemu komunikujesz się z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a przy okazji chciałbyś im pomagać, ale nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się nimi, zapisz się da naszej szkoły na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej i zdobądź upragnione kwalifikacje.

Opiekun w domu pomocy społecznej, podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy: pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, aktywizowanie podpieczonego do zwiększenia samodzielności życiowej, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielać jej wsparcia emocjonalnego,
 • pomagać w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
 • aktywizować podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej,
 • planować wydatki osoby podopiecznej,
 • uczestniczyć w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywać określone zadania pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • podstaw języka migowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • schroniska,
 • hospicja,
 • sanatoria,
 • instytucje opiekuńcze,
 • praktyka prywatna,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej,
 • teoretyczne podstawy opieki,
 • bio- psycho –społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej,
 • język angielski w pomocy społecznej,
 • język migowy,
 • usługi opiekuńcze,
 • trening umiejętności społecznych,
 • praktyka zawodowa.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Praca w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga zdolności swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną, jak również pełnej akceptacji, tolerancji oraz wrażliwości i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego.

Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej, zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny oraz najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej u celu udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Istotnym zadaniem pracy asystenta jest współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej należy towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych, jak również pobudzanie jego aktywności społecznej. Asystent wspiera osobę niepełnosprawną w korzystaniu z usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji (medycznej, społecznej i zawodowej),
 • wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywować do aktywności społecznej i zawodowej,
 • diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej, w celu usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • planować, kontrolować i oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • podstaw języka migowego.
 • wykonywać czynności opiekuńcze w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • środowiskowe domy samopomocy,
 • sanatoria,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • przedszkola specjalne,
 • szkoły specjalne,
 • środowisko domowe,
 • praktyka prywatna,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • elementy anatomii i patologii człowieka,
 • metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • język angielski w pomocy społecznej,
 • język migowy,
 • terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • praktyka zawodowa.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

 

Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 325907

TRYB: DZIENNY I WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Zawód przygotowuje do: planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych, wykorzystania w pracy z podopiecznym różnych metod terapii zajęciowej, organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów, prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego, monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • tworzenia indywidualnego i grupowego planu terapii dostosowanego do potrzeb podopiecznego uwzględniających zalecenia lekarskie i rehabilitacyjne;
 • wykorzystywania różnego rodzaju metod i form terapii zajęciowej w pracy
 • z podopiecznymi;
 • motywowania podopiecznych do czynnego uczestniczenia w zajęciach;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania procesu edukacyjnego.

Perspektywy zawodowe:

 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy społecznej,
 • świetlice terapeutyczne,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • szkoły specjalne,
 • przedszkola integracyjne i inne.

Program zajęć obejmuje przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język angielski w terapii zajęciowej,
 • Podstawy psychologii i pedagogiki,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Język migowy,
 • Podstawy terapii zajęciowej,
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego,
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej,
 • Prowadzenie terapii zajęciowej.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Protetyk słuchu

PROTETYK SŁUCHU 321401

TRYB WIECZOROWY

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Protetyk słuchu: wykonuje badania słuchu, wykonuje badania słuchu na potrzeby protezowania, wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe, uczy pacjenta posługiwania się aparatem słuchowym, akcesoriami i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu, wykonuje podstawowe naprawy aparatów słuchowych, wykonuje i dopasowuje wkładki uszne i urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu, sprawuje opiekę protetyczną nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu,
 • poradnie,
 • gabinety,
 • pracownie otoplastyczne,
 • serwisy napraw aparatów słuchowych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • wykonuje wyciski i wkładki uszne,
 • instruowanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji,
 • dobieranie i dopasowywanie wkładki usznej różnego typu do określonego ubytku słuchu, do możliwości finansowych pacjenta, do jego wieku oraz potrzeb,
 • diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych,
 • prowadzenie badania tzw. obiektywnego ubytku słuchu u dzieci,
 • prowadzenie badania audiometrycznego słuchu,
 • konsultowanie się z zespołem terapeutycznym, co do diagnozy ubytku słuchu oraz dobieranie odpowiedniego aparatu słuchowego do określonego ubytku słuchu,
 • naprawianie aparatów słuchowych (nadzorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych).
 • dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków,
 • śledzenie rynku modeli aparatów słuchowych i różnych firm produkujących aparaty słuchowe (aparaty standardowe oraz sterowane wielofunkcyjnym pilotem),

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii,
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • Metody badania słuchu,
 • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu,
 • Metody doboru aparatów słuchowych ,
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych,
 • Otoplastyka,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język angielski w protetyce słuchu,
 • Język migowy,
 • Badanie słuchu,
 • Dopasowanie aparatów słuchowych,
 • Opieka audio protetyczna.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

Higienistka stomatologiczna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102
TRYB: DZIENNY I WIECZOROWY
CZAS TRWANIA NAUKI: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny.

Pracują pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom uprawniający do pracy w gabinecie stomatologicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i certyfikat uprawniający do pracy i w krajach Unii Europejskiej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

Wykonują zabiegi w jamie ustnej pacjenta o charakterze:

Profilaktycznym np.:

- Badanie pacjenta

- Lapisowanie

- Lakierowanie

- Lakowanie

Profilaktyczno-leczniczym np.:

- Usuwanie złogów nazębnych

- Polerowanie koron, szyjek i korzeni zębów

Estetycznym np.:

- Wybielanie zębów

- Piaskowanie zębów (usuwanie osadów, przebarwień pochodzenia zewnętrznego)

Edukacyjnym:

- Edukacja zdrowotna pacjentów,

- Promocją i ochroną zdrowia szerząc oświatę zdrowotną wśród rodziców i opiekunów dzieciprzedszkolnych i szkolnych

- Udzielanieinstruktażu higienyjamy ustnej

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Informatyka
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski w stomatologii
 • Język migowy
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92